Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

De Nieuwe Driemanspolder

Opdrachtgever Blom Bouw en Infra: Adviesbureau Wagemaker
Opdrachtgever Project: Dijkencombi / Hoogheemraadschap van Rijnland
Looptijd: 2017-2019

Omschrijving van het project

De regio rond de Nieuwe Driemanspolder, gelegen tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag, is van oudsher een polderlandschap met een polder-boezemsysteem. De polders vangen (regen)water op in sloten. Poldergemalen pompen dit water naar het hogergelegen boezemstelsel. Maar een enorme hoeveelheid regenwater kan zelfs voor de boezemgemalen te veel zijn, met wateroverlast tot gevolg. Een goede oplossing is het overtollige water op te vangen in een piekberging.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de Dijkencombi (FPH Ploegmakers, Vissers-Ploegmakers en Van De Wetering) de opdrachtgegeven voorhet ontwerpen en realiseren van de piekberging. Deze bestaat uit een omdijkt stuk polder dat als tijdelijke uitlaatklep voor het boezemwater dient. Bij extreme hoeveelheden neerslag wordt overtollig water vanuit de boezem het bergingsgebied ingelaten. Als het boezempeil na enkele dagen weer gedaald is, wordt het water vanuit de piekberging weer terug in het boezemstelsel gebracht. Essentieel is de het systeem zodanig wordt ontworpen dat bij extreme waterstand in de boezem het water met een debiet van 10 m3 per seconde afgevoerd kan worden naar het bergingsgebied. 

Uitdaging

Om het water uit de boezem binnen de vereiste tijdsperiode en debiet in het bergingsgebied te krijgen, moet een peilregulerend syteem met verschillende stuwen worden ontworpen. Hierbij moet worden aangetoond dat overal in het systeem de afvoercapaciteit van 10 m3 per seconde wordt gehaald.

Rol Anne Blom

Binnen dit project trad Anne Blom op als ontwerpmanager voor het peilregulerende systeem en de verschillende auto en fietsvoetgangersbruggen in het gebied.